Контакти

„Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ

Адрес: гр. София, Район Лозенец, ул.Якубица №21, ет.5, офис 501

Данни за контакт с Директора за връзки с инвеститорите:
Евелина Костова Николова
Тел: +359 896 113 006
е-mail: bolkan.property.instruments.reit@gmail.com