Уведомление

С настоящото Ви уведомяваме, че като Директор за Връзка с Инвеститорите в „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ е назначена Евелина Костова Николова. Данни за контакт на Директора за връзки с инвеститорите: Евелина Костова Николова, тел: +359 896 113 006, е-mail: ewelinanikolova@gmail.com